co je potřeba

 

Občanské a náboženské svatby v České republice jsou plně uznávány příslušnými právními systémy všech zemí světa.

 

Požadované dokumenty pro snoubence, kteří jsou občany České republiky.

 • Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu,
 • rodný list (originál nebo notářská kopie),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (originál nebo notářská kopie).

 

Požadované dokumenty pro snoubence, kteří jsou občany jiné země (cizinci):

 • Rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

V případě církevního sňatku je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 

Časový rámec

Všechny výše uvedené požadované dokumenty z domovské země musí být zaslány poštou naší kanceláři v Praze nejpozději jeden měsíc před svatebním dnem. Zajistíme překlad všech přijatých dokumentů podle požadavků českého práva a všechny potřebné dokumenty od českých úřadů.

Doporučujeme klientům dorazit do Prahy minimálně tři pracovní dny před svatebním dnem pro vyřízení všech dokumentů a náležitostí. Náš svatební koordinátor vás před svatebním obřadem doprovodí na místní úřady, které mívají otevřeno pondělky a středy.

Přeložený oddací list bude zaslán každému klientovi do 4 týdnů po obřadu prostřednictvím FedEx/DHL jako právní doklad o manželství.

Kontaktujte násChceme znát vaše představy

Velmi rádi vám vše podrobně ukážeme a vysvětlíme přímo na lodi během osobní schůzky, a poté vám pošleme kalkulaci na míru podle vašich přání a představ.

Za osobní schůzku a kalkulaci neúčtujeme žádné poplatky.